VELKOMMEN TIL VÅR NYE HJEMMESIDE

Vi bistår private
og firmaer

Trenger du testament, fremtidsfullmakt eller hjelp til arveoppgjør?

Sakstyper

Nedenfor følger en kort beskrivelse av noen av våre sakstyper...

Kontraktsoppdrag

Kontrakt oppgjør og tinglysing ved salg av fast eiendom.

Familiesaker

Arv og skiftesaker. Økonomisk deling etter samlivsbrudd, separasjon/skilsmisse.

Håndverkertjenester

Saker mellom utførende firma og forbruker vedr. utført arbeid, pris m.m.

Barnesaker

Foreldretvist om samvær, bosted og foreldreansvar. Foreldre og barnevernet.